kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
เกี่ยวกับศปข.9 - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9

 

 

 นางจิตรา สุวรรณมณี

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9

         

 

 

356720
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
263
914
353912
5146
9503
356720

Your IP: 192.168.2.69
2022-01-19 03:01

กระทรวงแรงงาน จับมือผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสาร เสริมสร้างความปลอดภัยบนถนนเน้นผลช่วงสงกรานต์นี้ 

 

กระทรวงแรงงาน จับมือผู้ประกอบกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ ร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมาตรการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย มุ่งหวังลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า กระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้ ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้น กับทุกคนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนแห่งความสูญเสียที่ต้องนำมาเป็นอุทาหรณ์ในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ความปลอดภัยในกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพราะการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะจึงเป็น ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานแก่สังคมซึ่งต้องรู้เท่าทันถึงอันตรายที่ควบคู่ มากับการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง และร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นายอนุชน วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. จัดโครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจมาตรการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปปรับใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในวันนี้ (4 เม.ย.60) มีผู้ประกอบกิจการขนส่งโดยสารกรุงเทพจากถนน บรมราชชนนี เอกมัย และจตุจักรเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ทั้งนี้ กสร. มุ่งหวังให้อัตราการประสบอันตราย การเสียชีวิตจากการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะลดลงอย่างยั่งยืนต่อไป